Persoonlijk Monument & Condoleanceregister

Memorion, een Monument

Memorion is een taalkundige samentrekking van 'memorie' (herinnering of ter herinnering aan) en 'orion' dat staat voor een altijd helder zichtbaar sterrenbeeld.

Een Memorion is een monument ter herinnering aan iemands leven. Het bevat biografische beschrijvingen en foto's. In een Memorion kunnen nabestaanden hun herinneringen, beschrijvingen en foto's over het leven van hun dierbare plaatsen. Elke bijdrage wordt in een levensfase geplaatst.
Het bezoeken van een Memorion kan voor nabestaanden grote waarde hebben, in aanvulling op- of in plaats van het bezoeken van het graf.
Bovendien is het vanaf iedere plek en op elk gewenst moment bereikbaar.
De oprichter (de beheerder genoemd) kan instellen of bijdragen en foto's moeten worden goedgekeurd. Memorions zijn openbaar toegankelijk. De beheerder kan sommige onderdelen beperkt toegankelijk maken of onderdelen verwijderen.

Ook voor volgende generaties

Memorions van familieleden kunnen met elkaar worden verbonden via de Memorion-stamboom. Deze familie-"ruggegraat" laat het monument voortleven voor volgende generaties . Via een eigen inlog-profiel maken familieleden op hun beurt zelf deel uit van de stamboom en zo belanden zij ook bij het monument van hun voorouders, zodra ze hun eigen stamboom bekijken.

Samenwerken en rouwverwerking

Het werken met Memorion is verrassend eenvoudig. Doorgaans blijkt dat het gezamenlijk werken aan een Memorion de rouwverwerking bevordert, zelfs als de gebruikers aanvankelijk opzagen tegen de inspanningen.

Velen putten kracht uit het inrichten van het Memorion, door in de voorbereiding van de uitvaart iets duurzaams te bouwen, dat ook na de uitvaart blijvend kan worden bezocht.
De Memorion software kan ook een diapresentatie aanmaken uit alle geplaatste foto's en berichten. Die presentatie kan dan worden vertoond tijdens de uitvaartceremonie.
Om nabestaanden aan te sporen tot het plaatsen van bijdragen, is het raadzaam om hen in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren, bijvorbeeld via de rouwkaart of rouwadvertentie. Uiteraard kan dat later ook altijd nog, bijvoorbeeld via de bedankkaart.

Condoleanceregister

Bij oprichting kort na overlijden, wordt een register geopend waarop condoleances kunnen worden geplaatst. Het Register wordt 3 maanden na overlijdensdatum gesloten voor nieuwe condoleances. Daarna blijft het toegankelijk zolang het Memorion toegankelijk is.

Kosten

Het Memorion wordt reclame-vrij gehouden. Zowel uit respect voor de overledene als voor de integere beleving de nabestaanden is hiervoor gekozen. Degene die het Memorion opricht en daarna beheert ("beheerder") betaalt een vergoeding voor de ontwikkelde software en het veilig bewaren van de inhoud.
Een Memorion kost € 25 per jaar voor een periode van 10 jaar. Daarna kost het € 5 per jaar.
Om te zien of het Memorion voor u en uw familie ook een bijdrage kan leveren aan de rouwverwerking, kunt u eerst gratis Memorion aanmaken,  dat u later omzet in een definitieve versie.

lijn