Persoonlijk Monument & Condoleanceregister

Over ons

Het Memorion is ontwikkeld door Conceptual Frameworks B.V. te Bergen (NH). Deze vennootschap draagt tevens zorg voor de bewaring van de (inhoud van) de Memorions en een permanente door-ontwikkeling van de gebruikte software. Conceptual Frameworks B.V. is geheel onafhankelijk is van enige uitvaartverzorgings- of verzekerings instelling en is verder alleen eigenaar van de Ioscoop, een site die erin voorziet om levens te documenteren van hen die nog onder ons zijn (www.ioscoop.com) en het Nationaal Codicilregister (www.codicilregister.nl). Het bureau van het Memorion, Ioscoop en het Nationaal Register en van Conceptual Frameworks B.V. is gevestigd te Bergen NH, 1861 VK, Doorntjes 56.

lijn